STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/BB-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
2 01/NQ-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3 ĐHĐCĐTN/2020 12/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
4 DHCD/L63-2020 29/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5 TB-01/L63-DHCD 29/03/2020 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
6 L63/BCTN 29/03/2020 Báo cáo thường niên 2019
7 BCTC/L63-2019 12/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
8 29/TCKT-LILAMA69-3 26/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9 53/QĐ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10 45/QĐ-HĐQT 08/12/2019 Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
11 Lilama69-3 25/06/2019 Báo cáo
12 TB 17/06/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúngvà người có liên quan của người nội bộ
13 01/Lilama 69-3 25/04/2019 Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
14 02/LIlama 69-3 25/04/2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
15 01/lilama69-3 11/04/2019 Thông báo ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019.
16 02/Lilama69-3 11/04/2019 Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
17 03/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
18 04/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
19 05/Lilama69-3 11/04/2019 Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
20 6/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
21 7/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
22 8/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
23 9/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
24 10/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
25 11/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
26 12/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
27 01/MLilama69-3 11/04/2019 1.1 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
28 02/Mlilama69-3 11/04/2019 1.2 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
29 Lilama69-3/01 07/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
30 BCTN -2018 21/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
31 01/TCKT 13/03/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
32 25/TCKT-LLM69-3 11/03/2019 Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
33 TD/2019 06/03/2019 Thông báo tuyển dụng
34 01/lilama69-3 01/03/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
35 23/QĐ-HĐQT 31/10/2018 Công bố thông tin quyết định lựa chon đơn vị kiểm toán , báo cáo tài chính năm 2018
36 471/TB-SGDHN 13/05/2018 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã chứng khoáng L63
37 Lilama69-3 06/05/2018 Điều lệ công ty năm 2018
38 209/QĐ-SGDHN 26/04/2018 Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Lilama 69-3
39 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 22/04/2018 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
40 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 22/04/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
41 82/2016/GCNCP-VSD-1 16/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
42 Lilama69-3 11/04/2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 & KH 2018
43 Lilama69-3 11/04/2018 3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017
44 Lilama69-3 11/04/2018 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017
45 Lilama69-3 09/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
46 Lilama69-3 09/04/2018 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
47 Lilama69-3 09/04/2018 Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH 2018
48 Lilama69-3 09/04/2018 7. Báo cáo hoạt động của BKS 2017
49 Lilama69-3 09/04/2018 Báo cáo kết quả tăng vốn diều lệ
50 Lilama69-3 09/04/2018 9. Tờ trình ban hành điều lệ Công ty
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay9
  • Tháng hiện tại7,574
  • Tổng lượt truy cập1,410,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây