Văn bản theo người ký: Đỗ Trọng Toàn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/Lilama69-3 16/06/2020 L63 Công bố thông tin thay đổi nhân sự.
2 01/BB-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
3 ĐHĐCĐTN/2020 12/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
4 L63/BCTN 29/03/2020 Báo cáo thường niên 2019
5 DHCD/L63-2020 29/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6 BCTC/L63-2019 12/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
7 53/QĐ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8 29/TCKT-LILAMA69-3 26/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9 45/QĐ-HĐQT 08/12/2019 Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
10 02/LIlama 69-3 25/04/2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
11 01/Lilama 69-3 25/04/2019 Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
12 02/Mlilama69-3 11/04/2019 1.2 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
13 01/MLilama69-3 11/04/2019 1.1 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
14 12/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
15 11/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
16 10/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
17 9/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
18 8/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
19 7/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
20 6/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
21 05/Lilama69-3 11/04/2019 Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
22 04/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
23 03/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
24 02/Lilama69-3 11/04/2019 Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
25 01/lilama69-3 11/04/2019 Thông báo ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019.
26 Lilama69-3/01 07/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
27 23/QĐ-HĐQT 31/10/2018 Công bố thông tin quyết định lựa chon đơn vị kiểm toán , báo cáo tài chính năm 2018
28 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 22/04/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
29 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 22/04/2018 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
30 Lilama69-3 09/04/2018 9.1. Dự thảo điều lệ Công ty
31 Lilama69-3 09/04/2018 11. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
32 Lilama69-3 09/04/2018 10.1 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
33 Lilama69-3 09/04/2018 10. Tờ trình Ban hành quy chế nội bộ về quản trị
34 Lilama69-3 09/04/2018 9. Tờ trình ban hành điều lệ Công ty
35 Lilama69-3 09/04/2018 Báo cáo kết quả tăng vốn diều lệ
36 Lilama69-3 09/04/2018 7. Báo cáo hoạt động của BKS 2017
37 Lilama69-3 09/04/2018 Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH 2018
38 Lilama69-3 11/04/2018 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017
39 Lilama69-3 09/04/2018 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
40 Lilama69-3 11/04/2018 3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017
41 Lilama69-3 11/04/2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 & KH 2018
42 Lilama69-3 09/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
43 05/2018/QĐ-HĐQT 12/03/2018 L63 CBTT về thời gian chốt DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
44 03/2018/NQ-HĐQT 04/03/2018 Nghị quyết hội đồng quản trị
45 65/HD/ PTCKT/LLM69-3 23/01/2018 Bản hướng dẫn quyền mua cổ phiếu và phát hành thêm 2017
46 01/2018/QĐ-HĐQT 08/01/2018 Quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Khánh
47 L63/lilama69-3 27/12/2017 Đơn đăng ký mua cổ phần phát hành thêm và giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoáng
48 26/2017/NQ-HĐQT 17/12/2017 Nghị quyết HĐQT triển khai phân phối cổ phiếu L63
49 L63-lilama 18/12/2017 Chào bán cổ phiếu ra công chúng L63
50 Số 22/2017/QĐ-HĐQT 04/12/2017 Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,353
  • Tháng hiện tại11,265
  • Tổng lượt truy cập1,544,788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây