Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-3 năm 2019

Thứ sáu - 12/04/2019 07:59
Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Thông tin chi tiêt download tại đây!

Nội dung được thông qua.
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019.
       Tải tập tin bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019-cong-ty-co-phan-lilama-69-3.pdf
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
      Tải tập tin nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019-cong-ty-co-phan-lilama-69-3.pdf

Tài Liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019.
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
    T
ải tập tin Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf.
    Phiếu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
    Tải tập tin 1.1-xac-nhan-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019.doc
    Tải tập tin 1.2-giay-uy-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019.doc
2. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019. 
  Tải tập tin Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf
3. Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN năm 2019
  Tải tập tin Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf
 4. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  Tải tập tin 4bao-cao-ket-qua-sxkd-nam-2018-va-ke-hoach-nam-2019.pdf
 5. Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
  Tải tập tin 5bao-cao-cong-khai-cac-chi-tieu-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan.pdf
  6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
  Tải tập tin 6bao-cao-ket-qua-hoat-dong-cua-hdqt-cong-ty-nam-2018-va-ke-hoach-hoat-dong-nam-2019.pdf
 7.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  Tải tập tin 7bao-cao-hoat-dong-cua-ban-kiem-soat-cong-ty-nam-2018-va-ke-hoach-nam-2019.pdf
 8. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
  Tải tập tin 8to-trinh-phe-duyet-bao-cao-tai-chinh-2018-da-duoc-kiem-toan.pdf
 9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
  Tải tập tin 9to-trinh-phuong-an-phan-phoi-loi-nhuan-nam-2018.pdf
 10. Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
  Tải tập tin 10to-trinh-muc-chi-tra-tien-luong-chuyen-trach-thu-lao-cua-hdqt-ban-kiem-soat-nam-2019.pdf
 11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  Tải tập tin 11to-trinh-ve-viec-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2019.pdf
12. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
  Tải tập tin 12du-thao-nghi-quyet-cua-dhdcd-tn-nam-2019.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây