Thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ hai - 05/04/2021 21:47
Thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
I. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năn 2021.
Thông tin chi tiết download tại đây!
- Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021   - Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 -  Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 II. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! III. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! IV. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! V.Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, KH năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! VI.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
Thông tin chi tiết download tại đây! VII.Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán
Thông tin chi tiết download tại đây! VIII. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
Thông tin chi tiết download tại đây! IX. Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! X. Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! XI. Tờ trình ban hành Điều lệ và các Quy chế quản lý
Thông tin chi tiết download tại đây! 1. Điều lệ Công ty
Thông tin chi tiết download tại đây! 2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Thông tin chi tiết download tại đây! 3. Quy chế nội bộ về quản trị
Thông tin chi tiết download tại đây! 4. Quy chế hoạt động của HĐQT
Thông tin chi tiết download tại đây! XII. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây! XIII. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây